Doživljaji i okusi se ne rađaju, već stvaraju!

Pod ovim motom funkcionira restoran Fuentes, koji je kruna našeg ulaganja u posao koji smatramo svojim pravim pozivom. Dugogodišnje iskustvo, ulaganje u edukaciju i ljubav prema poslu utkani su u ambijent našeg prostora kao i u svako jelo koje poslužujemo.